گرگان

در گلستان، ایران
امروز: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر گرگان، در استان گلستان، ایران

اطلاعات شهر گرگان

آب و هوای شهر گرگان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۸۳ درصد، فشار: ۳۲۹۸۳.۴۴ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۲۷ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۸

ساعت: ۱۸:۵۳

دما: °۲۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۹ (سانتیگراد)