گرگان

در گلستان، ایران
امروز: سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر گرگان، در استان گلستان، ایران

اطلاعات شهر گرگان

آب و هوای شهر گرگان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: شرق

رطوبت: ۳۷ درصد، فشار: ۳۲۸۴۷.۹۸ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۴۱

ساعت: ۱۹:۵۷

دما: °۲۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۰ (سانتیگراد)